Menu Close
מידע לשעת חירום

תעסוקה מוגנת

תעסוקה מוגנת

תעסוקה מוגנת

הזכות – מהי: תעסוקה מוגנת היא מסגרת תעסוקתית המיועדת לבגירים עם מוגבלות שאינם יכולים להשתלב או להתמודד עם דרישות שוק העבודה החופשי. במסגרות התעסוקה המוגנת, כגון "מפעל מוגן" או "מפעל עבודה שיקומי", מתבצעת הערכה בנוגע לרמת התפקוד של הבגיר ונקבעת תכנית שיקום הכוללת הקניית מיומנויות והרגלי עבודה.

בהתאם לבג"צ משנת 2021, בתעסוקה מוגנת עשויים להתקיים יחסי עובד-ומעסיק אם עבודת המשתקם מהווה חלק מהפעילות היצרנית של המפעל המוגן, אך אם תרומת המשתקם נמוכה מאוד כך שרכיב העבודה זניח לעומת רכיב השיקום, רק אז לא יתקיימו יחסי עבודה. גם כשלא מתקיימים יחסי עבודה, המפעל מחויב לשלם לעובדים גמול בעד עבודתם.

תנאי הזכאות: השירות מיועד לאנשים עם נכות מוכרת בביטוח הלאומי, הזכאים לשיקום מקצועי (קרי, מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות וטרם הגיע לגיל פרישה). עובדי השיקום, באמצעות חברות ההשמה, יפעלו למציאת עבודה מתאימה , וילוו מהשלב הראשון ועד לקליטה בעבודה.

תשומת לב: עבור שהות במרכז יום ישנה השתתפות של 10% מקצבת נכות.

מרכזי תעסוקה מוגנת – באתר משרד הרווחה.

מרכז יום טיפולי / שיקומי לאנשים עם אוטיזם בגיל 21+ - באתר משרד הרווחה.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או התפקודים עלולים להיות חסרים.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.