Menu Close
מידע לשעת חירום

תעסוקה נתמכת

תעסוקה נתמכת

תעסוקה נתמכת 

הזכות – מהי: תעסוקה נתמכת היא תעסוקה שלא במסגרת מוגנת או מרכז עבודה שיקומי (מע”ש) אשר מתבצעת במקומות עבודה בקהילה, בליווי של גורם שיקומי אשר מקשר בין המועסק למעסיק ועוזר למועסק להשיג ולשמור על מקום העבודה.

שירות תעסוקה נתמכת נועד לשלב באופן מיטבי בשוק הפתוח, בתנאי עובד-מעביד (שכר מינימום מותאם בהתאם לקביעת משרד התמ”ת על פי תקנות שכר מינימום מותאם, תנאים סוציאליים בהתאם למקובל במקום העבודה וללא פגיעה בקצבת הנכות-בהתאם לתנאי חוק לרון, 2009). השירות נועד למשתקמים בעלי מוטיבציה ומסוגלות להשתלב בעבודה בשוק הפתוח.

תנאי הזכאות: אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית, התפתחותית או לקויות למידה, שנקבעה להם נכות של 40% לפחות (במקרים חריגים גם פחות) על רקע אוטיזם, ומעוניינים להשתלב בתעסוקה נתמכת.

אופן מימוש: על המעוניינים לפנות אל המחלקות לשירותים חברתיים שברשויות המקומיות באזור מגוריהם (המחלקות הן תחת אחריותו של אגף השיקום שבמשרד הרווחה). השירות ניתן במימון משרד הכלכלה.

שירותי תעסוקה נתמכת ניתנים על-ידי ספקים של המשרדים ובפיקוח המשרדים.

מידע נוסף: ניתן לבקש קביעת שכר מינימום מופחת לעובד עם מוגבלות בהתאם לשיעור יכולת העבודה שלו כדי לעודד את העסקתו. אבחון היכולת יתבצע על ידי גורם אבחוני אובייקטיבי לאחר הגשת בקשה ל"מטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה". הבקשה תוגש רק על ידי העובד/המועמד לעבודה, מיופה כוחם או אפוטרופסם (ולא על ידי מעסיק או מעסיק מיועד). ניתן לפנות למטה בשאלות נוספות באימייל: mateh.Shiluv@labor.gov.il מוקד טלפוני: 074-7696352.

תשומת לב: מימון השירות הוא לזכאים ע"י המשרדים אך אפשר גם לרכוש אותו באופן פרטי. על אדם עם מוגבלות שהשתלב בשוק העבודה דרך תעסוקה נתמכת, בין אם הוא משתכר שכר מינימום ומעלה ובין אם נקבע לו לבקשתו שכר מינימום מופחת, חלות מלוא הזכויות הנובעות מחוקי העבודה, הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה החלים במשק.

עם זאת, עובד עם מוגבלות שנקבעה לו יכולת עבודה מופחתת ביותר ונקבע מעמדו כמשתקם לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, זכאי לזכויות כפי שמפורט בתוספות הראשונה והשנייה לחוק.

פרטים לגבי הליך קביעת שכר מינימום מותאם באתר כל זכות.

טבלת שכר מינימום מותאם בהתאם לשיעור יכולת עבודה.

האתר נמצא עדיין בשלבי בניה. חלק מן התכנים ו/או תפקודים עלולים להיות חסרים
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.